*/

Na Mele

Na Mele


Welcome to our collection of Na Mele: Hawaiian songs and traditional chants in which ancient Hawaii gives voice to its legends.


serpents in Eden

O ke aloha ka mea i oi aku ka maikai mamua o ka umeke poi a me ka ipukai ia. – “Love is far better than the poi dish or the fish bowl.”


Top of Page

Top of Page

Top of Page

Top of Page


Hawaiian music